logo_nr.png

PRODUSENTEN AV STATUETTER, POKALER OG REKLAME GADGETS

Generelle bruksvilkår for nettsiden (regler)

I. INNLEDNING


1. Denne dokumentet fastsetter vilkårene for tilgang og bruk av nettsiden, som videre vil bli referert til som: Generelle vilkår.

2. Hver bruker er forpliktet til å sette seg inn i, overholde og akseptere de generelle vilkårene uten begrensninger eller forbehold så snart de tar skritt for å bruke nettsiden.

3. Hvis du ikke samtykker til alle de generelle vilkårene, må du slutte å bruke nettsiden og forlate den umiddelbart.

4. Alle varemerker, firmanavn og logoer som brukes på nettsiden tilhører deres respektive eiere og brukes kun til identifikasjonsformål. De kan være varemerkebeskyttet.

5. Det er forbudt å bruke innholdet på nettsiden, verkene eller informasjonen uten tillatelse, samt å reprodusere, retransmittere eller bruke noen del av nettsiden uten tillatelse, da slike handlinger kan krenke blant annet opphavsrett eller beskyttede varemerker.

6. Spørsmål eller kommentarer angående nettsiden kan meldes på følgende e-postadresse: legal@grupaglasso.pl.


II. DEFINISJONER
 

1. KONTAKTSKJEMA - et skjema tilgjengelig på nettsiden som gjør det mulig å sende umiddelbare meldinger til nettsidens eier;

2. GJELDENDE LOV - Polsk lov gjelder for formålet med å oppfylle de generelle betingelsene;

3. NETTSIDE - et verktøy kalt grupaglasso.pl, som brukes til å levere elektroniske tjenester;

4. BRUKER - en fysisk person, et juridisk person eller en organisatorisk enhet uten juridisk personlighet, som har rettslig handleevne og bruker elektroniske tjenester tilgjengelig på nettsiden;

5. VILKÅR - en samling av alle bestemmelser, inkludert disse generelle vilkårene, personvernpolicy, informasjonskapsler, regler for bruk av nettbutikken og alle andre vilkår som finnes på nettsiden, som gjelder spesifikke funksjoner, egenskaper eller kampanjer, samt kundeservice;

6. EIER - Enheten som tilbyr denne nettsiden, nemlig: Forretningsmannen Pan Paweł Szczerba, som driver virksomhet under navnet: Glasso, med hovedkontor på: ul. Kobierzycka 18A, 52-315 Wrocław, NIP: 911-170-84-74;

7. SØKEMOTOR - en gratis elektronisk tjeneste som tilbys av tjenesteleverandøren til brukerne, som gjør det mulig å søke etter spesifikke annonser eller innhold basert på kriterier oppgitt av brukeren (ved bruk av filtre).


III. OMFANG AV BETINGELSER


1. Eieren gir tilgang til innholdet på nettsiden i samsvar med følgende generelle vilkår. 
 

2. Innholdet og dataene som publiseres på nettsiden har karakter av informasjon for interesserte personer og kan bare brukes til informasjonsformål.

3. Brukere kan benytte seg av tilgang og tjenester som tilbys på nettsiden, forutsatt at de tidligere har gitt sitt samtykke til de generelle vilkårene.


IV. REGLER FOR BRUK AV NETTSIDEN


1. Nettsiden støttes av alle typer nettlesere. Det kreves ingen spesielle egenskaper for brukerens sluttutstyr.

2. Etter aksept av vilkårene har brukeren rett til å se, kopiere, skrive ut og distribuere innholdet på denne nettsiden uten å gjøre endringer i innholdet, under forutsetning av at:

a. denne informasjonen vil bare bli brukt til informasjonsformål, uten kommersielle formål;

b. Hver utførte kopi vil inneholde informasjon om opphavsrett eller data om innholdets forfatter.

3. Det er forbudt å bruke og kopiere programvare, prosesser og teknologi som utgjør en del av nettsiden.

4. Brukere kan bare bruke nettsiden i samsvar med bestemmelsene i telekommunikasjonsloven, loven om elektronisk tjenesteyting og relevante sivilrettslige bestemmelser.

5. Det er forbudt å bruke nettsiden:

a. på en måte som fører til brudd på gjeldende lovbestemmelser;

b. på noen måte som er i strid med loven eller uærlig, eller på en måte som har som mål å oppnå et ulovlig eller uærlig formål;

c. til formål knyttet til å skade barn eller forsøke å påføre dem skade;

d. å sende, bevisst motta, laste opp eller bruke innhold som er i strid med de generelle vilkårene;

e. for å sende eller provosere sending av noen form for uønsket eller uautorisert reklame eller promotering, samt noen former for lignende, som faller inn under kategorien SPAM.

f. å bevisst overføre noen form for data, sende eller laste opp noen form for materiale som inneholder virus, trojanske hester, spionprogramvare (spyware), reklameprogramvare (adware) eller annen skadelig programvare eller lignende dataprogrammering som er programmert for å påvirke eller true driften av hvilken som helst programvare eller datamaskinutstyr negativt eller påvirke eller true brukeren negativt.


V. COOKIES


1. Nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) eller lignende teknologi (heretter samlet kalt "cookies") for å samle inn informasjon om brukerens tilgang til nettstedet (for eksempel via datamaskin eller smarttelefon) og preferanser. De brukes blant annet til reklame- og statistikkformål, samt for å tilpasse nettstedet til brukerens individuelle behov.

2. Informasjonskapsler er biter av informasjon som inneholder en unik referansekode som nettsiden sender til brukerens enhet for å lagre og noen ganger spore informasjon om enheten som brukes. Vanligvis tillater de ikke identifisering av brukeren. Hovedformålet deres er å bedre tilpasse nettsiden til brukeren.

3. Noen av informasjonskapslene på nettsiden er kun tilgjengelige i løpet av økten og utløper når nettleseren lukkes. Andre informasjonskapsler brukes til å huske brukeren, slik at de blir gjenkjent når de kommer tilbake til nettsiden. Disse blir da lagret i lengre tid.

4. Alle informasjonskapsler på nettsiden er satt av eieren.

5. Alle informasjonskapsler som brukes av denne nettsiden er i samsvar med gjeldende lov i Den europeiske union.

6. De fleste brukere og noen mobile nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Hvis disse innstillingene forblir uendret, vil informasjonskapsler bli lagret i enhetens minne.

7. Brukeren kan endre preferansene sine for aksept av informasjonskapsler eller bytte nettleser for å kunne motta passende varsler hver gang informasjonskapsler er satt. For å endre innstillingene for aksept av informasjonskapsler, må man tilpasse innstillingene i nettleseren.

8. Det er verdt å huske at blokkering eller sletting av informasjonskapsler (cookies) kan hindre full bruk av nettsiden.

9. Informasjonskapsler vil bli brukt til nødvendig administrasjon av økten, inkludert:

a. Opprettelse av en spesiell påloggingsøkt for brukeren av nettsiden, slik at nettsiden husker at brukeren er logget inn og at hans/hennes forespørsler blir levert på en effektiv, sikker og konsistent måte;

b. Gjenkjenning av brukere som tidligere har besøkt nettsiden, som gjør det mulig å identifisere antall unike brukere som har brukt tjenesten og sikrer tilstrekkelig kapasitet for antall nye brukere.

c. Gjenkjenne om en person som besøker en nettside er registrert på nettsiden;

d. Registrering av informasjon fra brukerens enhet, inkludert informasjonskapsler, IP-adresse og informasjon om bruk av nettleseren, for å kunne diagnostisere problemer, administrere og spore bruk av nettsiden.

e. Tilpasse elementene i layouten eller innholdet på nettsiden;

f. Samle statistisk informasjon om hvordan brukeren bruker nettsiden, for å kunne forbedre nettstedet og fastslå hvilke deler av nettsiden som er mest populære blant brukerne.


VI. FACEBOOK-TILLEGGET


1. Nettsiden inneholder en plugin (tillegg) for det sosiale nettverket Facebook. 
 

2. Facebook-plug-in er merket med Facebook-logoen.

3. Denne pluginen vil direkte koble seg til eierens profil på Facebook-serveren. Facebook kan deretter få informasjon om at brukeren har besøkt nettsiden fra sin IP-adresse.

4. Hvis brukeren besøker en nettside mens de er logget inn på sin Facebook-profil, vil Facebook registrere informasjon om besøket. Selv om brukeren ikke er logget inn på Facebook, er Facebook i stand til å samle inn informasjon om IP-adressen.

5. Facebook gir ikke eieren informasjon om innsamlede data og hvordan de blir brukt. Formålet og omfanget av dataene som samles inn av Facebook er ikke kjent for eieren. For å få mer informasjon om personvern på Facebook, bør man kontakte Facebook direkte eller lese personvernpolicyen på følgende adresse: https://www.facebook.com/about/privacy/.

6. Hvis brukeren ikke ønsker at Facebook skal kunne få informasjon om nettsidevisninger, er det lurt at brukeren logger seg ut av sin Facebook-konto på forhånd.


VII. TILLEGGSVERKTØY FOR ANDRE SOSIALE MEDIER-PLATTFORMER


1. Eieren kan også bruke andre sosiale plugins (for eksempel Twitter, Google+ eller LinkedIn).

2. Plugin-moduler for sosiale medier kan identifiseres ved ikonene som brukes til å dele informasjon på den aktuelle plattformen.

3. Utvidelser lar brukerne av disse plattformene lenke til nettsiden sin i innleggene sine, som er plassert på disse sosiale plattformene.

4. Utvidelser vil direkte koble seg til eierprofilen på serveren til den sosiale nettverksportalen. Portalen kan da få informasjon om at brukeren besøkte nettsiden fra sin IP-adresse.

5. Under brukerens besøk på profilen bruker administratorer av sosiale medier informasjonskapsler og lignende teknologier for å overvåke atferden og handlingene til brukeren. Disse opplysningene samles inn blant annet for å lage statistikk for siden. Statistikkene inneholder kun anonyme statistiske data om brukere som besøker profilen, og det er ikke mulig å knytte dem til en bestemt person. Eieren har ikke tilgang til personlige data som brukes av sosiale medier for å forberede blant annet statistikk for siden.

6. Takket være de genererte statistikkene fra sosiale medier-tjenesten, har Eieren informasjon om hvordan Brukerne bruker Eierens profiler og hvilke publiserte innhold som er mest populære. Med denne informasjonen kan Eieren optimalisere profilene sine ved å bedre tilpasse publisert innhold til Brukernes interesser og atferd. Ansvarlig for behandling av Brukernes data for å generere statistikk for siden er administratoren for hver av de nevnte sosiale medier-tjenestene. Derfor er administratorer forpliktet til å informere Brukerne om alle saker knyttet til behandling av personopplysninger for å lage statistikk for siden, samt om muligheten til å benytte seg av personvernrettighetene som er gitt i henhold til gjeldende lovgivning.


VIII. EKSTERNE LENKER


1. Lenker som finnes på denne siden til andre nettsider, er kun oppgitt for informasjonsformål. 
 

2. Eieren av nettsiden er ikke ansvarlig for innholdet på andre nettsteder, eller for eventuelle skader som oppstår som følge av deres bruk.


IX. KONTAKTSKJEMA


1. Brukeren kan skrive inn sine kontaktopplysninger ved å fylle ut et spesielt skjema for kontakt med Eieren, meldingens innhold og godkjenne deres sending til Eieren. 
 

2. Å etterlate kontaktinformasjon betyr at brukeren har samtykket til at eieren kan behandle de personlige dataene som er oppgitt i kontaktskjemaet. Eieren vil kunne bruke den oppgitte kontaktinformasjonen for å sende tilbud eller ta kontakt med brukeren.


X. SØKEMOTOR


En bruker kan søke etter ønsket informasjon på nettstedet ved å skrive inn et søkeord i søkefeltet på nettstedet. Denne muligheten gjør det mulig for brukeren å filtrere informasjonen raskere enn å lese gjennom hele innholdet på nettstedet for å finne det de leter etter.


XI. RESPEKT FOR INTELEKTUELL EIENDOM


1. Nettsiden og dens innhold kan være beskyttet av opphavsrett, varemerkerettigheter og andre lover knyttet til beskyttelse av immateriell eiendom.

2. Tegn, logoer og andre personlige emblemer til Eieren som vises på nettsiden (samlet kalt: "Tegn"), utgjør varemerker for Eieren.

3. Unntatt individuelle, skriftlige tillatelser, kan brukeren ikke bruke eierenes merker separat eller i kombinasjon med andre ord- eller grafiske elementer, spesielt i pressemeldinger, reklame, markedsføringsmateriell, media, skriftlig eller muntlig, elektronisk form, visuelt eller på noen annen måte.


XII. BRUKERDATA BESKYTTELSE


Eieren respekterer fullstendig brukernes personvern. Detaljert informasjon om hvordan brukerens personopplysninger eller annen informasjon samles inn og behandles, samt situasjoner der eieren kan avsløre dem, finnes i personvernpolicyen.


XIII. BEGRENSNING AV ANSVAR


1. Nettsiden inneholder generell informasjon. Den har ikke som mål å formidle noen form for profesjonell rådgivningstjeneste. Før man utfører handlinger som påvirker ens økonomiske situasjon eller forretningsvirksomhet, bør man kontakte en profesjonell rådgiver.

2. Nettstedet gir ingen garantier for innholdet, spesielt garantier for sikkerhet, feilfrihet, manglende virus eller skadelig kode, garantier for riktig funksjon eller kvalitet.

3. Nettstedet gir ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse av opphavsrett, tilpasning, sikkerhet og pålitelighet av informasjon.

4. Brukeren bruker nettsiden på egen risiko og tar fullt ansvar for skader forbundet med eller som følge av bruken av den, både direkte og indirekte, tilfeldige, etterfølgende, moralske eller andre skader som følge av kontraktsansvar, erstatningsansvar, forsømmelser, inkludert tap av data eller tjenester.

5. Nettsiden tar ikke noe ansvar for lenkene som er lagt ut på nettsiden, spesielt hvis de fører til nettsteder, ressurser eller verktøy vedlikeholdt av tredjeparter.

6. Eieren er ikke ansvarlig hvis nettsiden av hvilken som helst grunn midlertidig eller langvarig er utilgjengelig.

7. Eieren er ikke ansvarlig for informasjon som blir formidlet på nettsiden, og kan heller ikke garantere fullstendig sikkerhet for transaksjoner eller kommunikasjon som gjennomføres via nettsiden.

8. Selv om eieren gjør sitt ytterste for å sikre nøyaktigheten og oppdateringen av nettsiden, kan det oppstå utilsiktede feil som brukeren oppfordres til å melde fra om til eieren etter at de er oppdaget.

9. Alle ovennevnte unntak og begrensninger av ansvar gjelder i den videst mulige grad tillatt i henhold til loven, inkludert enhver form for eksisterende ansvar, inkludert kontraktsansvar, erstatningsansvar og ethvert annet ansvar som er fastsatt i polsk eller utenlandsk lov.


XIV. GYLDIGHET AV BESTEMMELSER


1. Hvis noen av bestemmelsene i de generelle vilkårene er eller blir ugyldige eller ineffektive i hvilket som helst rettssystem, forblir resten av vilkårene gyldige og uendrede. Partene vil erstatte den ugyldige eller ineffektive bestemmelsen med en annen som best mulig gjenspeiler den tiltenkte hensikten. Dette gjelder også eventuelle mangler i de generelle vilkårene.

2. Hvis noen av bestemmelsene i de generelle vilkårene er eller blir ugyldige eller ineffektive i ett eller flere juridiske systemer, vil alle bestemmelsene i de generelle vilkårene fortsatt gjelde i alle andre juridiske systemer.


XV. FORHOLD TIL INNGÅTTE AVTALER


Hvis ikke annet er besluttet, utgjør de generelle vilkårene en fullstendig og uttømmende avtale mellom brukeren og eieren angående bruk av nettsiden, med hensyn til innholdet som er inneholdt deri, og erstatter alle andre avtaler, avtaler og avtaler som gjelder emnet (innholdet) i disse generelle vilkårene.


XVI. ENDRING AV NETTSIDENS BETINGELSER


1. Eieren av nettsiden forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse generelle vilkårene når som helst, ved å publisere en oppdatert versjon på nettsiden, som gjelder for brukerne fra publiseringsøyeblikket, med mindre annet er angitt i de endrede generelle vilkårene.

2. Brukeren har plikt til å sette seg inn i endringer i de generelle vilkårene, noe Eieren vil informere ham om ved å sende ham en melding eller en beskjed om endringer i de generelle vilkårene som må aksepteres.

3. Fortsatt bruk av nettsiden innebærer aksept av endrede vilkår for nettsiden.


XVII. LØSNING AV TVISTER


1. Enhver oppståtte tvist skal først forsøkes løst ved forhandlinger mellom partene, før den eventuelt bringes inn for en voldgiftsrett (avtale om voldgiftsrett).

2. Hvis en vennlig løsning av saken viser seg å være umulig, vil tvisten som oppstår som følge av denne avtalen bli avgjort av domstolen i området der Eierens hovedkontor befinner seg.


XVIII. JURIDISK GRUNNLAG


1. For saker som ikke er regulert i disse Generelle vilkårene, gjelder følgende lover tilsvarende:

a. telekommunikasjonsloven av 16. juli 2004 (dvs. publisert i 2019, posisjon 2460, med endringer);

b. loven om elektronisk tjenesteyting av 18. juli 2002 (konsolidert tekst: Lovbladet fra 2019, posisjon 123, med endringer);

c. loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 4. februar 1994 (sist oppdatert i 2019, publisert i Lovtidende nr. 1231, med endringer);

d. loven Sivillovboken av 23. april 1964 (sist oppdatert i LOV-2019-1145, med endringer);

og andre relevante polske lover.